TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Japanese Korean Spanish Vietnamese

การบริการพื้นฐาน อบต.จรเข้เผือก

การคมนาคม

     การคมนาคมติดต่อระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลและอำเภอ, จังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้าน มีรายละเอียดดังนี้

      ระยะทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก ถึง ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี รวมระยะทาง ประมาณ 38 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3,085 จากองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือกถึงแยกบ้าน ยางเกาะ ตำบลกลอนโด ระยะทาง 16 กิโลเมตร และใช้ทางหลวงแผ่นดิน

      ระยะทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก ถึง อำเภอด่านมะขามเตี้ยรวมระยะทาง 18 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงชนบท สายท่าพุ-จรเข้เผือก

 

การโทรคมนาคมติดต่อสื่อสาร

       ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเอกชน  1  แห่ง

 

การไฟฟ้า

       ตำบลจรเข้เผือกมีไฟฟ้าเดินสายเข้าทุกหมู่บ้าน แต่ไม่ครบทุกหลังคาเรือน เนื่องจากราษฎร บางส่วนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้อาศัยอยู่ตามไร่ – สวนของตนเอง ซึ่งอยู่ห่างจากชุมชน และพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่ดูแลของทางทหาร จึงไม่สามารถขยายเขตไฟฟ้าได้ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลมีงบประมาณน้อย จึงเป็นเหตุให้ราษฎรมีไฟฟ้าไม่ครบทุกหลังคาเรือน

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3467-0426
ปิดหน้าต่างนี้ [X]