TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Japanese Korean Spanish Vietnamese


น.ส.จิตติมา สหฤทานันท์
หัวหน้าสำนักปลัด


 


 
นายจักรพงษ์ ยาทิพย์
นักทรัพยากรบุคคล

นางยุพิน เขียวชอุ่ม
ครู ค.ศ. 1

น.ส.วิภาวรรณ อยู่ดี
ครู ค.ศ. 1

น.ส.นาถยา พันผูก
ครู ค.ศ. 1
alt
นางสาวกนกวรรณ วรสาร
นักวิชาการศึกษา
alt
นางสาวสุกัญญา อิ่มศรี
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 
alt
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-ว่าง-

น.ส.บุณณดา อยู่ดี
พนักงานวิทยุ

นายกวิเนตร สาหร่าย
พนักงานขับรถยนต์

น.ส.อาริยา สิทธิสร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
alt
น.ส.เลอลักษณ์ ชมภู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
alt
นายฉัตรชัย ชมภู
พนักงานขับรถยนต์
alt
นางกาญจนา พ่วงเจริญ
ผู้ดูแลเด็ก
alt
น.ส.ศศิมาพร คาดีวี
ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.นัดฐา มะลิลา
ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.นงลักษณ์ บุญมี
ผู้ดูแลเด็ก

นายบุญชัย มีนาลุ่ม
คนงาน (ยาม)

นายจักรกฤษ เสนาพรม
คนงาน
 

alt

นายสรสิช มีนาลุ่ม

คนงาน

 
 

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3467-0426
ปิดหน้าต่างนี้ [X]