TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Japanese Korean Spanish Vietnamese


นางชัญกร พงษ์โชติ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 


น.ส.จารุวรรณ สงวนพันธ์
นักพัฒนาชุมชน

น.ส.สุจิตรา ชะอุ่ม
นักพัฒนาชุมชน


alt
น.ส.ณัฐวรรณ ฝักบัว
นักจัดการงานทั่วไป

 


น.ส.เกษรา วิชาธร
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

น.ส.เพียงใจ พิกาพวง
ผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน

นายสุพรรณ์ ฤทธิ์ศิริ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายโสภณ นาคะมา
คนงาน

นายยงยุทธ บุญรอด
คนงาน
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก จังหวัดกาญจนบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3467-0426
ปิดหน้าต่างนี้ [X]